www.latinaf.tv


Отиди на съдържание

Главно меню:


Advertisement

*Рекламни Пакети


Стандартни цени рекламни спотове

Времетраене от 07-18 часа от 18-24 часа от 00-07 часа
До 10 секунди 50 лева 55 лева 10 лева
До 15 секунди 55 лева 60 лева 15 лева
До 30 секунди 60 лева 65 лева 20 лева
До 60 секунди 100 лева 105 лева 30 лева

* Цените са базови. В тях не е включено ДДС и подлежат на отстъпки.

Home | On-line Tv | Forum | Artists | Coverage | Contacts | About Us | Карта на сайта
Назад към съдържание | Назад към главно меню